Werkwijze

Werkenergieanalyse

 

De werkenergieanalyse is een instrument om de mate van bevlogenheid voor iemands werk in kaart te brengen (Overzicht). Het instrument is ontwikkeld om op individueel niveau inzicht te geven in de energie- en stressbronnen op het werk en de medewerker te laten ontdekken op welke aspecten hij wel of geen invloed heeft (Inzicht). Hierdoor kan deze medewerker bepalen welke acties hij kan ondernemen om zijn bevlogenheid te vergroten. De vragenlijst van de Werkenergieanalyse kan, door de medewerker zelf, online worden ingevuld. Wanneer alle vragen zijn beantwoord, ontvangt de medewerker per mail een persoonlijke rapportage. Aansluitend volgt een coachgesprek waarbij de medewerker verbanden gaat zien en oplossingsgericht leert denken, waardoor zijn eigen regie gestimuleerd wordt. Tijdens het coachgesprek wordt een persoonlijk prioriteitenplan opgesteld, zodat de medewerker na afloop van het gesprek direct en doelgericht aan de slag kan (Uitzicht).